Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek

Klauzula informacyjna


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

ul. Rynek nr 15, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 21


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.

Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł.

Opłat można dokonać w Banku Spółdzielczym o/Nowa Słupia 46 8507 0004 2007 7006 0381 0021


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1997 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 poz. 1368)


Tryb odwoławczy

Ustalanie numeru porządkowego jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym strona niezadowolona może wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia skargę do Sądu Administracyjnego na w/w czynność.


Dodatkowe informacje, uwagi

Doręczenie zawiadomienia drogą pocztową lub odbiór osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupia ul. Rynek 15, pok. 21.