Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wg określonego wzoru stanowiący załącznik do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowa Słupia na lata 2016 - 2032.

Wniosek

Klauzula informacyjna


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy

w Nowej Słupi z siedzibą przy ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia

Justyna Górecka, pok. nr 14, tel. 41 363-03-72

 


Termin i sposób realizacji

Według umowy z firmą usuwającą wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Nowa Słupia.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowa Słupia na lata 2016 - 2023.