Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.

Wniosek

klauzula informacyjna

Dokument potwierdzenia opłaty skarbowej za zaświadczenie.

Jednocześnie wraz ze złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną przy wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym lub w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 oraz podpisanie i dołączenie do wniosku


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

ul. Rynek nr 15, 26-006 Nowa Słupia

Maria Wiącek, pok. 21 (I piętro), tel.: (41) 317-87-41,

 


Opłaty

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł.

Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł.

Opłat można dokonać w Banku Spółdzielczym o/Nowa Słupia 46 8507 0004 2007 7006 0381 0021.


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje wnioskodawcy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, składane za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Doręczenie zaświadczenia drogą pocztową lub odbiór osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupia ul. Rynek 15, pok. 21.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w pokoju nr 21(I piętro).