Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu Ochrona środowiska
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach lib dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Działalność gospodarcza
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Działalność gospodarcza
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ogólne sprawy urzędowe
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie pobytu stałego Zameldowanie - procedury